Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kołbiel.

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kołbiel.

 

Szanowni Państwo,

w dniu 14 marca br. zakończono konsultacje społeczne dotyczące nadania statusu miasta miejscowości Kołbiel. Mieszkańcy w terminie od 28 lutego do 24 marca mieli możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii poprzez wypełnienie ankiety papierowej bądź on-line.

W całej gminie Kołbiel udział w konsultacjach wzięło 1318 uprawnionych do głosowania z czego 26,30% mieszkańców opowiedziało się za nadaniem statusu miasta miejscowości Kołbiel, głosów przeciwnych było 68,36 %, wstrzymujących się – 5,33 %  (głosów nieważnych 6,48 %).

W samej miejscowości Kołbiel ankiety konsultacyjne wypełniło 275 mieszkańców z czego 28,68 % opowiedziało się za nadaniem statusu miasta miejscowości Kołbiel, głosów przeciwnych było 70,54 %, wstrzymujących się 0,77 % (głosów nieważnych 0,92 %)

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wypełnili ankietę konsultacyjną za udział                            w konsultacjach   społecznych.

 

Zbiorcze (szczegółowe) wyniki konsultacji

Skip to content