Spotkanie dla organizacji pozarządowych

W ramach Mazowieckiej Koalicji NGOJST, Federacja Mazowia prowadzi m.in. badanie kondycji współpracy NGO i JST. Aktualnie bada sytuację na terenie powiatu otwockiego!

Zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z terenu powiatu otwockiego: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP, spółdzielnie socjalne, by porozmawiać o współpracy z samorządami! Spotkania będą miały też elementy edukacyjno – informacyjne o aktualnych tematach, m.in. wyborach do Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego czy konkursie Mazowiecka Aktywacja.

Spotkania odbędą się:
11 kwietnia (wtorek) w Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli
12 kwietnia (środa) w Centrum Kultury i Sportu w Karczewie
13 kwietnia (czwartek) w Ognisko Wychowawcze” Świder”im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka” w Otwocku

Wszystkie spotkania zaczynają się o godzinie 18.00. Udział w spotkaniach nie wymaga wcześniejszych zgłoszeń!

Abyście nie zapomnieli, potwierdźcie udział w wydarzeniu https://www.facebook.com/events/1851678318551793/1851678325218459/?ref=newsfeed

Spotkania organizowane są we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Otwocku oraz lokalnymi instytucjami kultury.


Skip to content