Kontakt

Biblioteka w Kołbieli

Adres

Szkolna 1
05-340
Kołbiel, Urząd Gminy
Piętro I, Pokój 23

Godziny Pracy

Poniedziałek, Wtorek, Piątek
10.00 – 18.00

Środa, Czwartek
8.00-16.00

Kontakt

Telefon:
(25) 757 39 92 wew. 107
E-Mail:
biblioteka@kolbiel.pl                   biblioteka-kultura@kolbiel.pl

BS Mińsk Mazowiecki Oddział Kołbiel

Konto: 48 9226 0005 0055 0101 2000 0010

Mapka Google

google_map_icon

Filia w Kątach

Adres

Chrząszczówka 1 (OSP Kąty)
05-340
Kąty

Godziny Pracy

Czwartek
10.00 – 18.00

Piątek
8.00-16.00

Sobota
7.00-14.30

Kontakt

biblioteka-katy@kolbiel.pl

Mapka Google

google_map_icon

Filia w Rudzienku

Adres

Szkolna 11
05-340
Rudzienko

Godziny Pracy

Poniedziałek – Czwartek
15.30 – 20.30

Piątek
14.30 – 18.30

Kontakt

biblioteka-rudzienko@kolbiel.pl

Mapka Google

google_map_icon

RODO – Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli, ul. Szkolna 1 05-340 Kołbiel.
  Został powołany inspektor ochrony danych Pan Aleksander Jaszczołt, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej Aleksander.Jaszczolt@fzj-solution.pl   lub pisemnie na adres Administratora
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2019 Poz. 1479)
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poza instytucjami upoważnionymi z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
 9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z: kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; zapisów dokonanych w umowie; wyrażonej zgody.
Skip to content