Uchwała w sprawie zmiany statusu odrzucona

Wystąpienie o status miasta – uchwała odrzucona przez Radę Gminy Kołbiel

Na  XLVII Sesji Rady Gminy Kołbiel odbytej w dniu 29 marca 2023 r.
Radni Gminy Kołbiel odrzucili uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kołbiel.

Uchwała została odrzucona stosunkiem głosów: jestem za – 3 radnych, jestem przeciw- 9 radnych; wstrzymuję się od głosu – 2 radnych.

 

Imienny protokół głosowania nad uchwałą sprawie wystąpienia z wnioskiem

o nadanie statusu miasta miejscowości Kołbiel.

 

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kołbiel, został zgłoszony w ramach wniosku o zmianę porządku XLVII Sesji Rady Gminy Kołbiel obrad przez Wójta Gminy Kołbiel Pana Adama Budytę.

Projekt uchwały

Imienny protokół głosowania zmiany porządku obrad – dodanie do pkt 5 projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kołbiel.

Skip to content