Błyskawiczna obserwacja w Głupiance

Zapraszamy na wydarzenie pn. “BioBlitz Głupianka – Błyskawiczna Obserwacja Przyrody”, czyli trzy niedzielne spacery prowadzone przez naukowców połączone z rozpoznawaniem gatunków fauny i flory.

BioBlitz Głupianka – opis wydarzenia

BioBlitz Głupianka – Błyskawiczna Obserwacja Przyrody to seria trzech jednodniowych spotkań z udziałem specjalistów, mieszkańców i gości celem obserwowania i inwentaryzowania gatunków na terenie wsi Głupianka.

Miejsce BioBlitz Głupianka

Wieś Głupianka w gminie Kołbiel (powiat otwocki), około 40 km od Warszawy

Co to jest BioBlitz Głupianka?

BioBlitz to krótkotrwałe badanie biologiczne danego miejsca, prowadzone pod nadzorem specjalisty, mające na celu zidentyfikowanie możliwie jak największej liczby gatunków roślin i zwierząt.

W Głupiance odbędzie się obserwacja i badanie roślin i zwierząt w różnych rodzajach ekosystemów: pole/zagroda (miejsca aktywności człowieka), las, dzika łąka (nieużytki, obszary ochrony siedlisk), rzeka/staw.

Każde spotkanie zawierało element wspólnototwórczy i integrujący w postaci wspólnego pikniku/poczęstunku i możliwości wymiany spostrzeżeń.

Trwałym efektem wydarzenia będzie ilustrowany raport z wydarzenia do opublikowania online.

Uczestnicy

Eksperci (naukowcy), lokalni mieszkańcy (wsi Głupianka i wsi sąsiednich), właściciele okolicznych działek rekreacyjnych i goście. W wydarzeniu wezmą udział specjaliści z najbliższych uczelni: SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, UKSW w Warszawie, a także przedstawiciele Urzędu Gminy w Kołbieli.

Cele wydarzenia

 • powiększenie bazy wiedzy naukowej i popularnej o florze i faunie południowo-wschodniego Mazowsza (mogącej stanowić punkt odniesienia dla późniejszych badań wpływu lokalnej działalność człowieka na stan środowiska),
 • przybliżenie mieszkańcom i gościom lokalnych gatunków roślin i zwierząt,
 • zwiększenie świadomości bogactwa naturalnego środowiska,
 • zwiększenie publicznego zainteresowania tematyką ochrony przyrody i różnorodności biologicznej,
 • integracja lokalnej społeczności,
 • budowanie grupy osób zainteresowanych tematem ochrony i promocji bioróżnorodności.

Logistyka i termin wydarzenia

Działania będą przeprowadzone od lipca do września 2023:

 • 1. spotkanie: 6 sierpnia
 • 2. spotkanie: 20 sierpnia
 • 3. spotkanie: 17 września

Kontakt  (osoba odpowiedzialna za działanie):

Ela Kubajek – uczestnik kursu dla Edukatorów na rzecz bioróżnorodności na Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie, projektant i ogrodnik permakulturowy, właściciel gospodarstwa we wsi Głupianka i przyszły stały mieszkaniec tej wsi 🙂

ekubajek@gmail.com

tel. 693 456 357

www.zagrodakubajkowo.pl

BioBlitz Głupianka – Błyskawiczna Obserwacja Środowiska. Plan spotkania 6 sierpnia 2023

12:00 rozpoczęcie, wprowadzenie i zapoznanie

prezentacja  dr hab. Juli Pawłowskiej i zapoznanie z narzędziem iNaturalist (przydadzą się smartfony)

12:30-13:00 rozpoczęcie spacerów przyrodniczych w grupach (grupy liczące do 10 osób)

grupa 1 – prof. dr hab. Jerzy Romanowski (UKSW)

grupa 2 – dr hab. Julia Pawłowska (UW) –

grupa 3  – Marcin Mazurkiewicz (Centrum Ochrony Mokradeł – CMOK) – botanika

16:00 wspólny piknik, wymiana doświadczeń, czas na rozmowy

Zapisy do grup będą dostępne od początku spotkania – na wyłożonych listach.

Szczegółowe informacje o kolejnych spotkaniach będą podawane w późniejszych terminach

BioBlitz Głupianka – Błyskawiczna Obserwacja Środowiska. Zasady uczestnictwa

 1. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców wsi Głupianka i wsi sąsiednich, właścicieli okolicznych działek i gości.
 2. Organizatorami wydarzenia są: Zagroda Kubajkowo, Wójt Gminy Kołbiel i Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli.
 3. Każdy z dorosłych uczestników odpowiada we własnym zakresie za swoje bezpieczeństwo. Za dzieci odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania odpowiedniego (dostosowanego do warunków atmosferycznych i wymagań środowiska) stroju.
 5. W trakcie spacerów przyrodniczych obowiązuje zasada „nie zostawiania śladów” – dbamy o to, żeby nie niszczyć i nie zaśmiecać otoczenia.
 6. W trakcie trwania wydarzenia nie spożywamy alkoholu.
 7. Na spacery w grupach obowiązują zapisy. Należy wpisać się na wyłożone w trakcie wydarzenia listy. Grupy badawcze mogą liczyć do 10 osób. Nie gromadzimy żadnych danych osobowych.
 8. Zachęcamy do zabrania smartfonów i prosimy o rejestrowanie dokonanych obserwacji w aplikacji iNaturalist.

 

Relacja z 6 sierpnia 2023

Skip to content