Nowe linie autobusowe od września

Nowe linie autobusowe od września

W  dniu 21 lipca Wójt Gminy Kołbiel Pan Adam Budyta podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Tobiaszem Bocheńskim przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Jolanty Wąsowskiej na objęcie dopłatą w 2023 r. realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Gmina Kołbiel pozyskała dopłatę na uruchomienie i sfinansowanie od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  dodatkowych 3 linii autobusowych na trasach: K19 Kołbiel, Karpiska, K20 Siwianka – Kołbiel, K21 Dobrzyniec – Rudzienko – Kołbiel.

Skip to content