Zbigniew Chmielewski “Ilustrowana Historia Polskiego Tenisa”

Zbigniew Chmielewski “Ilustrowana Historia Polskiego Tenisa”

W grupie sportów najbardziej zasłużonych w dziejach, tenis zajmuje miejsce szczególne. Na jego przykładzie można najlepiej pokazać wkład organizacji i stowarzyszeń sportowych w walkę o niepodległość kraju.

Przed stu laty członkami pierwszych klubów lawn-tennisowych byli przede wszystkim reprezentanci elit społecznych i politycznych, inteligencja, młodzież akademicka. Ze środowisk tenisowych wywodzili się wybitni działacze polityczni, w tym trzech kandydatów na urząd prezydenta RP, kilkunastu ministrów, naukowcy, artyści, wojskowi.
Wydanie „Ilustrowanej historii polskiego tenisa” uświetnia jubileusz stulecia PZT, który obchodzony jest w 2020r. Dodatkowo w tym roku świat tenisa obchodzi 100. rocznicę urodzin tenisisty Władysława Skoneckiego.

Skip to content