Trwają konsultacje społeczne

Trwają Konsultacje społeczne w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Kołbiel.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KOŁBIEL

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kołbiel dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Kołbiel.

 

Na podstawie uchwały Nr XLV/292/2023 Rady Gminy Kołbiel z dnia 9 lutego 2023r.                                               w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kołbiel w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kołbiel ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 1704) w zw. z zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kołbiel dotyczących  wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kołbiel ogłasza co następuje:

§ 1. Zgodnie z decyzją  Rady Gminy Kołbiel w terminie od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r. będą przeprowadzane konsultacje   z mieszkańcami, których przedmiotem jest nadanie miejscowości Kołbiel statusu miasta.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie pisemnej ankiety konsultacyjnej                  oraz     ankiety on-line.

2. Kalendarz czynności konsultacyjnych zawierający terminy i miejsca przeprowadzenia konsultacji wraz z wykazem miejsc w których można, pobrać i zwrócić ankiety konsultacyjne w formie pisemnej na terenie poszczególnych sołectw Gminy Kołbiel, stanowi załącznik  do niniejszego obwieszczenia.

3. Ankiety on-line dostępne na stronie www.kolbiel.pl.

Panel z prawej strony KONSULTACJE SPOŁECZNE

LINK DO ANKIETY on-line

4. Każdy mieszkaniec Gminy Kołbiel biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoją opinię                        w sprawie tylko jeden raz.

§ 3. Ogłoszenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez ich wywieszenie na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Kołbiel oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Kołbiel.

Wójt Gminy

Adam Budyta

Załącznik do Ogłoszenia  Wójta Gminy Kołbiel z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kołbiel

dotyczących wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kołbiel

Kalendarz czynności konsultacyjnych

L.p.

Obwód konsultacyjny – sołectwo

Termin przeprowadzenia konsultacji

1

Antoninek

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

2

Bocian

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

3

Borków

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

4

Chrosna

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

5

Chrząszczówka

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

6

Człekówka

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

7

Dobrzyniec

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

8

Gadka

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

9

Głupianka

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

10

Gózd

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

11

Karpiska

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

12

Kąty

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

13

Kołbiel

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

14

Lubice

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

15

Lubice II

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

16

Nowa Wieś

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

17

Oleksin

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

18

Podgórzno

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

19

Radachówka

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

20

Rudno

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

21

Rudzienko

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

22

Sępochów

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

23

Skorupy

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

24

Siwianka

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

25

Stara Wieś Druga

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

26

Sufczyn

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

27

Teresin

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

28

Władzin

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

29

Wola Sufczyńska

od 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

Uwaga: Ankiety konsultacyjne w formie pisemnej można pobrać i zwrócić w miejscach wyznaczonych, bez względu   na właściwość miejscową danego sołectwa, a także pobrać ze strony internetowej www.kolbiel.pl  lub www.kolbiel.biuletyn.net:

LINK DO ANKIETY DO POBRANIA

Miejsca poboru oraz zwrotu

ankiet konsultacyjnych

Godziny otwarcia

 

  1. Urząd Gminy w Kołbieli – sekretariat
 

w godzinach pracy Urzędu

 

  1. Świetlica lub inne miejsce wyznaczone przez sołtysa
 

w godzinach wyznaczonych przez sołtysa

Ankiety on-line dostępne do wypełnienia na stronie www.kolbiel.pl

                                                                                                                     Wójt Gminy

Adam Budyta

Skip to content