Wystawa Miasto Kołbiel

Na planszach przedstawiamy materiały historyczne zebrane przez Leszka Zugaja, a dotyczące okresu, w którym Kołbiel posiadała prawa miejskie.

Początki miasta Kołbiel sięgają XVI w. ” W 1526 roku Mazowsze stało się częścią Korony Królestwa Polskiego. Nowy władca Zygmunt I często wydawał przywileje miejskie w nowej dzielnicy. Na „fali urbanizacyjnej” dnia 2 II 1532 roku w dzień oczyszczenia Św. Maryi, przywilejem królewskim Kołbiel otrzymała prawa miejskie. Nowo lokowane miasto otrzymało prawo niemieckie (Ius Theutonicum).” (…). Kołbiel pozostawała miastem do XIX wieku. „W 1869 roku, 1 czerwca, ukazem carskim Kołbiel straciła prawa miejskie. Można przypuszczać, że utraciła prawa miejskie za pomoc powstańcom uczestniczącym w powstaniu styczniowym 1863 roku.” Małe ojczyzny. Historia Gminy Kołbiel, Leszek Zugaj, Adam Budyta

Skip to content