Młodzi słuchacze w trakcie ferii, poznawali niezwykłe odkrycia Nikoli Tesli

Być jak… Nikola Tesla

Warsztaty o sławnych odkrywcach inspirowane pozycjami książkowymi z naszych zbiorów, przyciągnęły wielu chętnych. Młodzi poszukiwacze wiedzy mogli wziąć czynny udziału w przeprowadzanych eksperymentach.

Poznając kolejnego naukowca i jego wynalazki, stawiamy kolejny krok w działaniach proczytelniczych i twórczych.

Warsztaty odbyły się w ramach realizacji projektu BLISKO: biblioteka|lokalność|integracja|społeczność|kooperatywa|oddolność
“Droga do biblioteki jest BLISKO”
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Skip to content