Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Kołbiel.

OGŁOSZENIE

Konsultacje społeczne w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Kołbiel.

Konsultacje społeczne w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Kołbiel zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 28 lutego 2023 r. do dnia 14 marca 2023 r.

Udział w konsultacjach mogą wziąć mieszkańcy Gminy Kołbiel.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie pisemnej ankiety konsultacyjnej oraz ankiety on-line.

Ankiety konsultacyjne (papierowe) będą udostępnione mieszkańcom Gminy Kołbiel:

1) w Urzędzie Gminy w Kołbieli – sekretariat;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołbieli – www.kolbiel.biuletyn.net;

3) na stronie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Gminy w Kołbieli – www.kolbiel.pl;

4) u sołtysów sołectw Gminy Kołbiel.

Wypełnione ankiety konsultacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy w Kołbieli – sekretariat albo u sołtysów sołectw Gminy Kołbiel.

Ankiety konsultacyjne do głosowania w formie elektronicznej będą dostępne na stronie www.kolbiel.pl.

Wójt Gminy Kołbiel

Adam Budyta

Link do artykułu na: https://www.kolbiel.pl/

Skip to content