Kim jesteśmy i skąd pochodzimy?

W piątek 25 lutego odbył się finisaż wystawy “Wawer na Urzeczu” przedstawiającej mikroregion etniczny położonego w dolinie Wisły.  Finisaż połączony był ze spotkaniem z dr. Łukaszem Maurycym Stanaszkiem autorem wystawy i publikacji “Nadwiślańskie Urzecze”.

Łukasz Maurycy Stanaszek jest archeologiem i antropologiem, kierownikiem pracowni Antropologicznej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, a także Urzeczaninem z dziada pradziada. Podczas spotkania można było dowiedzieć się nie tylko o historii Urzeczan, ale także Polesoków, czyli dawnych osadników zamieszkujących tereny obecnej Kołbieli. Dzieje tych obu społeczności były bardzo silnie ze sobą związane, ale również reprezentowały dwa typy osadnictwa, stąd ich nazwy. Uczeczanie, czyli osoby zamieszkujące tereny przy rzece oraz Polesoki mieszkający na terenach zalesionych.

Więcej o samej wystawie można poczytać na stronie Wawerskiego Centrum Kultury: https://www.wck-wawer.pl/artykuly/2016/wawer-na-urzeczu

Skip to content