BLISKO- podsumowanie+ diagnoza

15 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące I rok realizacji działań w projekcie BLISKO

 

 

 

Dziękujemy za obecność uczestnikom spotkania ewaluacyjnego, na którym przedstawiliśmy tegoroczne działania realizowane w ramach projektu BLISKO. Była to też dla nas okazja do przedstawienia wyników przeprowadzonej przez nas “Diagnozy potrzeb i zasobów kulturowych mieszkańców gminy Kołbiel”.
Prezentacja z wynikami diagnozy jest dostępna na naszej stronie internetowej-zachęcamy do obejrzenia!👇
 Poniżej znajduje się pełna diagnoza.
To jednak nie koniec naszych działań w ramach tego projektu-w przyszłym roku startujemy z nowymi działaniami, opartymi już na wynikach diagnozy.  Zaglądajcie więc do nas na bieżąco 🙂
Diagnoza była przeprowadzona w ramach projektu BLISKO- biblioteka | lokalność | integracja | społeczność | kooperacja | oddolność
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Skip to content