Ankieta

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych   w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Kołbiel

Udział w konsultacjach mogą wziąć mieszkańcy Gminy Kołbiel.

Forma konsultacji to pisemna ankieta konsultacyjnej oraz ankieta on-line.

Ankiety konsultacyjne (papierowe) są udostępnione mieszkańcom Gminy Kołbiel:

1) w Urzędzie Gminy w Kołbieli – sekretariat;

2) do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołbieli – www.kolbiel.biuletyn.net;

3) do pobrania ze strony internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Gminy w Kołbieli – www.kolbiel.pl;

4) u sołtysów sołectw Gminy Kołbiel.

Wypełnione ankiety konsultacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy w Kołbieli – sekretariat albo u sołtysów sołectw Gminy Kołbiel.

Ankiety konsultacyjne do głosowania w formie elektronicznej są dostępne na stroniewww.kolbiel.pl. w bocznym prawym panelu KONSULTACJE SPOŁECZNE, po założeniu konta i zalogowaniu się do niego.
Więcej informacji w zakładce: Mieszkańcy/ Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kołbiel w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kołbiel.

Konsultacje społeczne będą trwały do 14 marca 2023 r.

Wójt Gminy Kołbiel

Adam Budyta

 

 

 

Skip to content