O Bibliotece


Historia Biblioteki

Pierwsza placówka biblioteki publicznej w Kołbieli, mieściła się w starym budynku straży pożarnej.
Miało to miejsce w latach 90-tych.

Wraz z rozbudową infrastruktury Kołbielskiej, biblioteka przeniosła swoją siedzibę oraz zbiory do nowego budynku Urzędu Gminy.
Obecnie nasze zbiory liczą ponad 8000 skatalogowanych książek, gazet, oraz czasopism.


System Biblioteczny “MATEUSZ”

W naszej Bibliotece, wdrażamy od kilku lat system biblioteczny MATEUSZ

System ten jest programem służącym do:

– Rejestracji wypożyczeń różnych rodzajów materiałów bibliotecznych (książek, broszur, płyt itp.)

– Prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych czytelników zarejestrowanych w bibliotece i jej placówkach filialnych (jedna baza czytelników)

– Katalogowania różnych materiałów bibliotecznych.

Zalety programu:

– Kontrola stanu konta i historii wypożyczeń czytelnika

– Automatyczne zablokowanie konta czytelnika przetrzymującego materiały biblioteczne

– Wszelkie operacje dokonywane w programie są rejestrowane i opisywane symbolem zalogowanego w tym czasie operatora

– Umieszczenie w rekordach katalogów informacji o dostępności materiałów bibliotecznych

– Generowanie i wydruk dziennych, miesięcznych i rocznych zestawień statystycznych zgodnych z obowiązującym wzorem Dziennika Biblioteki Publicznej i wymaganiami Głównego Urzędu Statystycznego

– Katalogowanie materiałów bibliotecznych poprzez pobieranie opisów z baz zewnętrznych z wykorzystaniem klienta Z39.50, pobieranie opisów z Karo

– Skanowanie i obróbkę okładek oraz ich prezentację w katalogu biblioteki.

Więcej informacji o MATEUSZU

Skip to content